top of page

Hur går det till?

1) Lerums kommun: Vi har avtal med Lerums kommun. Du ska ha ett beslut om hemtjänst. 
2) Hembesök/möte: Vi kommer hem till dig eller du kommer in till vår lokal på Bagges torg, där berättar du mer om dina behov och förväntningar. Vi planerar tillsammans utförandet.
3) Insatser: Vi utför service, omsorg och hemsjukvårds insatser.
4) Pris: Samma som kommunala taxan.
5) Personal: Vi jobbar i små- grupper och vi har utbildad personal. 
6) Att byta till oss: Enligt lagen om valfriheten har Du rätt att välja hemtjänst. Kontakta din handläggare på kommunen. Bytet sker inom 24 timmar.

HEMTJÄNST

Solkattens hemtjänst i Lerum

När du blir beviljad hemtjänst av Lerums kommun, har du rätt att bestämma vem som skall utföra den. Vi på Solkattens hemtjänst hjälper dig att utföra de insatser som du har blivit beviljad. Våra kunder/vårdtagare har stor inflytande i hur vi ska du välja att vi utför den beviljade hemtjänsten. Vi anpassar arbetssättet efter dina behov och dina vanor. Vi är det enda privata hemtjänst företag i Lerums kommun och vi utför service, omsorg & hemsjukvårds insatser. Vi har funnits i Lerum i några år och är en väletablerad verksamhet.

Hur går det till?
bottom of page